Administratieve en financiële zelfredzaamheid

Administratieve en financiële zelfredzaamheid wordt uitgevoerd door
Vera Kindermans van 2Move4ward

Mijn naam is Vera Kindermans va n2Move4ward. Met administratieve en financiële zelfredzaamheid zet ik cliënten aan doelen te bereiken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het administratieve en financiële dagelijkse leven en waarmee zij hun eigen administratieve zelfredzaamheid vergroten.

Cliënten worden individueel of per groep begeleid om zich bewust te worden van hun blokkades en daar anders mee om te gaan om veranderingen aan te brengen in gedrag, gedachtes en gevoelens.

Het gaat hier om zelfredzaamheid op het gebied van:
 • Hulp bij de administratie, om te oefenen en zo de zelfredzaamheid te bevorderen. Uitgangspunt is om een eigen administratie logisch te leren ordenen en bijhouden
 • Hulp bij het beheren van gelden je eigen blokkades herkennen en hiermee mee te leren omgaan
 • Hulp bij het afhandelen van de post
 • Hulp bij het leggen van contacten op administratief of financieel gebied
 • Hulp bij het maken van een plan om structuur in de huiswerktaken aan te brengen
 • Hulp bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen, zoals:
  • a. Hulp bij schrijfvaardigheid. Uitgangspunt hierbij het terugdringen van laaggeletterdheid en het verhogen van de leesvaardigheid. Essentiële vaardigheden om een administratieve zelfredzaamheid te kunnen bevorderen indien hier een achterstand in is. Mijn hulp richt zich op het oefenen in schrijftechnieken of aanbevelen van oefen-leesmateriaal
  • b. Hulp bij het omgaan met computers
  • c. Hulp bij omgaan met Social Media
  • d. Hulp bij het opstellen van een C.V. en het opzetten van  sollicitatieactiviteiten

Doelen zijn bijvoorbeeld:

 • het ontwikkelen en/of het vergroten van mentale en sociale vaardigheden
 • vergroten van zelfvertrouwen
 • beheersing van gedrag (vooral in contacten met instanties en bedrijven)
 • vergroten van zelfredzaamheid
 • leren initiatief nemen of controle los te laten
 • zelf leren reflecteren van eigen gedrag
 • structureel en planmatig leren handelen
 • leren focussen en vasthouden van concentratie
 • samenwerken met anderen
 • omgaan met regels cq autoriteit

Tijdens mijn begeleiding wordt de cliënt geconfronteerd met andere denkwijzes dan de eigen, uitleg krijgt over specifieke werkwijzes en manieren van communiceren, waardoor een grotere bewustwording van hun eigen rol  in het hele administratieve proces wordt bereikt.  Ik motiveer cliënten om hun eigen wensen en behoeftes te formuleren en samen te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden hierin.

Het resultaat is een plan wat door de cliënt zelf wordt opgesteld en bijgewerkt indien nodig, waardoor een hoger verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat die leidt tot succeservaringen die er weer voor zorgen dat het zelfvertrouwen blijvend kan worden hersteld.

Deze begeleidig kunt u inkopen via uw ZIN of PGB en per dagdeel.