Kwaliteit

Kwaliteit

In de zorg is het erg belangrijk dat de kwaliteit van de geleverde zorg van hoog niveau is. De overheid heeft vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat weergegeven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • Cliënt krijgt een sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders.

Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen en te voldoen aan de Wkkgz werkt El Arte de la Vida samen met meerdere partijen. We werken onder andere samen met:

  • ISO9001 – Kwaliteitsmanagement
  • Stichting Certificering MKB – Kwaliteitsmanagement
  • Erisietsmisgegaan.nl – Klachtenregeling
  • Mextra – Online cliëntendossier

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement

Sinds januari 2019 mag El Arte de la Vida met trots het ISO 9001 certificaat dragen. De ISO El Arte de la Vida is ISO 9001 gecertificeerd9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. El Arte de la Vida worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of we voldoen aan de eisen van de norm.

Stichting Certificering MKB – Kwaliteitsmanagement

De stichting Certificering MKB bouwt, beheert en vernieuwt een gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem per branche. De invoering, onderhoud en interne audits hiervoor worden door Quality Vision uitgevoerd.

Erisietsmisgegaan.nl – Klachtenregeling

Het verlenen van goede zorg Klachtenregeling El Arte de la Vidabetekent namelijk ook dat er de mogelijkheid moet bestaan voor cliënten om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. El Arte de la Vida maakt hiervoor gebruik van een externe organisatie. We werken samen met de organisatie erisietsmisgegaan.nl voor de klachtenregeling voor cliënten. Deze organisatie wordt ondersteund door de consumentenbond en bestaat voor ZZP’ers en kleine organisaties in de zorg. Voor meer informatie bekijk dan onze klachtenregeling.

Mextra – Online cliëntendossier

El Arte de la Vida maakt gebruik van Mextra om de cliëntendossiers op een veilige manier te beheren. MEXTRA is zeer geschikt om enerzijds goede zorg te kunnen leveren en anderzijds aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Binnen zorgorganisaties gaat soms veel tijd en kennis verloren omdat afspraken niet goed worden vastgelegd. Met MEXTRA wordt dit voorkomen en is er extra tijd om aan cliënten te besteden.