Crisis en incidentenbeheersing

De module Crisis en Incidentenbeheersing wordt uitgevoerd door
Geraldo Rustenburg van 3P

In deze module zetten wij cliënten aan doelen te bereiken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven en waarmee zij eigen zelfredzaamheid vergroten. Cliënten worden begeleid om veranderingen aan te brengen in gedrag, gedachtes en gevoelens en uitgedaagd hun copingsysteem te doorbreken.

Tijdens dit onderdeel wordt de cliënt ook fysiek in beweging gebracht. Door beweging in te zetten en de cliënt bewust te maken welk effect dit op hen herstel heeft, motiveren wij de cliënt om zelf activiteiten te gaan ondernemen zodat zij gezonder en positiever verder kunnen werken aan het herstel van lichaam en geest. We leggen uit dat door het lichaam endorfine wordt aangemaakt. Dit is het zogenaamde gelukshormoon waardoor men zich al prettiger gaat voelen. Na de activiteit wordt er Dopamine aangemaakt welke zorgt voor verankering van een succesbeleving.  Ik kan het, het is mij gelukt! Het is algemeen bekend dat bewegen in het algemeen (sport, dans, wandelen etc.)  de gezondheid verbetert en dat er minder kans is op ziektes en fysieke aandoeningen.

Met de cliënt samen wordt er een zorgdossier opgebouwd waarin de doelen worden opgesteld, dit dossier wordt tussentijds geëvalueerd en bijgesteld.

Doelen in groepsverband zijn bijvoorbeeld:

 • het ontwikkelen en/of het vergroten van mentale en sociale vaardigheden
 • vergroten van zelfvertrouwen
 • beheersing van gedrag
 • vergroten van zelfredzaamheid
 • leren initiatief nemen of controle los te laten
 • zelf leren reflecteren van eigen gedrag
 • eigen gedrag in een groepssetting
 • structureel en planmatig leren handelen
 • leren focussen en vasthouden van concentratie
 • samenwerken met anderen
 • omgaan met regels cq autoriteit