Dagbesteding

Wie zijn wij?

El Arte de la Vida is een beschermd  en begeleid wonen instelling en heeft ook een dagbestedingcentrum in de stad Ede. El Arte de la Vida is een maatschappelijke onderneming die zich onderscheidt door reguliere zorg met complementaire zorg te combineren. Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. We gaan uit van de kracht van de mens zelf en het aanwezige gezonde deel. We werken door middels van herstel door het  vergroten van dit gezonde deel.

Dagbesteding

Binnen El Arte de la Vida is het mogelijk om dagbesteding te volgen. Waarom is dagbesteding zo belangrijk? Je maakt je nuttig en het geeft je leven zin. Het biedt structuur en daagt je uit. Het laat je dingen leren en zorgt ervoor dat je je ontwikkelt. Ook geeft het ontspanning en wordt er een beroep gedaan op jouw inzet, meedoen en op je talenten. Dagbesteding brengt mensen letterlijk in beweging. Wij denken dat werk of bezig zijn voor iedereen belangrijk is. Het geeft ritme, structuur en een reden om uit bed te komen. Het geeft je de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen; het biedt afleiding van het lijden en je komt in contact met andere mensen.

Dagbesteding bij El Arte de la Vida?

Creatieve dagbesteding

Crea geven we in een groep. Alle materialen zijn aanwezig en er kan gekozen worden wat er gemaakt gaat worden. Dit kan per persoon variëren en soms is er een thema waar we als groep aan werken. Er is altijd een begeleider aanwezig die adviseert en helpt. De groep duurt 2,5 uur en is voor iedereen geschikt, ook als men denkt niet creatief te zijn is het de moeite waard om het uit te proberen.

Lees meer..

Meubelbewerking

Bij meubelbewerking leren we je hoe je meubels kunt repareren, opnieuw bekleden, verven en kunt pimpen. Je leert ook hoe je met apparaten als schuurmachine, boormachine en zaagmachine omgaat. Hoe hang je een kastje of schilderij op, komt ook aan bod.

Het pimpen van meubels is hot tegenwoordig en de mogelijkheden zijn talrijk.

Lees meer..

Vrijwilligers

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren en anderen een tweede kans te bieden, werken wij samen met vrijwilligers. Het uitvoeren van het werk zonder vrijwilligers is onmogelijk. Wij hebben dan ook veel aandacht voor deze belangrijke groep binnen onze organisatie.

Wat is onze doelstelling?

 • Uitval van jongvolwassenen binnen de gemeente Ede en omstreken terug te brengen, door te voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit, verslaving, isolement, verveling, agressie, depressie en geen toekomstperspectief meer hebben
 • Een bijdrage te leveren aan het herstel en de zelfredzaamheid van de cliënt
 • Jongvolwassenen met hoog-sensitiviteitsproblematiek ondersteunen bij acceptatie en ontwikkeling van hun gevoeligheid
 • Stimuleren tot maatschappelijke participatie.

Wat is onze visie?

‘Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg’.

Als jij verandering wenst, zul jij het anders aan moeten pakken en moet je dus in beweging komen.

Wat is onze aanpak?

In onze aanpak staat de cliënt centraal. Samen kijken we wat de cliënt nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en groeien. Daar waar jij ondersteuning nodig hebt zal bekeken worden wat er nodig is om jouw proces zo optimaal en snel als mogelijk is te laten verlopen. We maken een plan van aanpak en monitoren jouw vooruitgang. Jij gaat het doen, maar het hoeft niet alleen. Wij lopen naast je.

Wat is onze methode?

Jij bent goed zoals je bent, we pakken alleen veranderbaar gedrag aan. We helpen je te veranderen wat je kunt veranderen en te accepteren wat je niet kunt veranderen. We gaan samen met jou op zoek naar de gedachten en overtuigingen die jou beperken en weerhouden om je doelen te bereiken.  Wat is daar onder andere voor nodig en wat zetten wij daarvoor in.

 • aanleren van vaardigheden
 • Communiceren
 • Weerbaarheidstraining
 • Sociaal vaardigheden
 • Ontspanning
 • Sport
 • Praktische ondersteuning zoals strijken en knoop aan
 • liefdevolle en respectvolle begeleiding
 • Je mag zijn wie je bent.

Wat bieden wij?

Wij bieden jongvolwassenen een tweede kans om aan zichzelf te werken binnen een overzichtelijke, gezellige en veilige omgeving met als resultaat de afname van verveling, onrust, afname van uitzichtloosheid en toename van eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Enkele methodes die wij aanbieden zijn: 

 • Coaching/begeleiding gesprekken
 • Tekenles
 • Sporten
 • Houtbewerking

Alle activiteiten die wij aanbieden zijn erop gericht om tot rust te komen, uit je hoofd te zijn, contact te maken met het lichaam, te ontdekken wat je draagkracht en draaglast is, wat jij wil en wat jij nodig hebt om een volgende stap te zetten.

Samenwerking

El Arte de la Vida kiest ervoor om, samen met andere organisaties, projecten of workshops uit te voeren. De organisaties moeten wel passen bij onze kernkwaliteiten. Onze drijfveer voor samenwerking is het beter kunnen beantwoorden van de vraag van onze cliënten.  Hierdoor is er een groter aanbod en meer kennis, Daarom blijven we gebruik maken van onze (sterke) positie in de stad, van ons brede netwerk en van de vele goede relaties die wij hebben.

Onze doelgroep

Jongvolwassenen van 20 t/m 30 jaar die snel overprikkeld raken, last hebben van concentratieproblemen, een verstoorde balans hebben tussen spanning en ontspanning, die kampen met een vol hoofd, ADHD-ADD hebben, lichte vorm van autisme en (lichte) psychiatrische/psychische problemen hebben. Verder is het belangrijk dat de cliënt zich wil inzetten om aan zichzelf te werken, affiniteit heeft met creativiteit of dit wil ontdekken en wil werken met de handen.

Openingstijden en dagen

De dagbesteding is geopend van dinsdag- tot vrijdagochtend van 09.30 tot 13.00 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur sluiten we de ochtend af met een gezonde lunch.

De financiering

Vaak worden de kosten voor onze dienstverlening vergoed door de gemeente.

Het is belangrijk om vooraf duidelijk te hebben wat op jouw situatie van toepassing is, zodat je weet waar je aan toe bent. Boven de 18 jaar is de vergoeding afhankelijk van de verzekering of WMO. 

Aanmelding en procedure

Je kunt je aanmelden via het WMO-loket van de gemeente waar je woont. Zodra wij de aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met je op voor een intakegesprek. Heb je een PGB (Persoonsgebonden Budget) dan kan je rechtstreeks met ons contact opnemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Dagbesteding bij El Arte de la Vida?