Dagbesteding

Wie zijn wij?

El Arte de la Vida is een beschermd  en begeleid wonen instelling en heeft ook een dagbestedingcentrum in de stad Ede. El Arte de la Vida is een maatschappelijke onderneming die zich onderscheidt door reguliere zorg met complementaire zorg te combineren. Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. We gaan uit van de kracht van de mens zelf en het aanwezige gezonde deel. We werken door middels van herstel door het  vergroten van dit gezonde deel.

Dagbesteding

Binnen El Arte de la Vida is het mogelijk om dagbesteding te volgen. Waarom is dagbesteding zo belangrijk? Je maakt je nuttig en het geeft je leven zin. Het biedt structuur en daagt je uit. Het laat je dingen leren en zorgt ervoor dat je je ontwikkelt. Ook geeft het ontspanning en wordt er een beroep gedaan op jouw inzet, meedoen en op je talenten. Dagbesteding brengt mensen letterlijk in beweging. Wij denken dat werk of bezig zijn voor iedereen belangrijk is. Het geeft ritme, structuur en een reden om uit bed te komen. Het geeft je de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen; het biedt afleiding van het lijden en je komt in contact met andere mensen.

Dagbesteding bij El Arte de la Vida?

Creatieve dagbesteding

Crea geven we in een groep. Alle materialen zijn aanwezig en er kan gekozen worden wat er gemaakt gaat worden. Dit kan per persoon variëren en soms is er een thema waar we als groep aan werken. Er is altijd een begeleider aanwezig die adviseert en helpt. De groep duurt 2,5 uur en is voor iedereen geschikt, ook als men denkt niet creatief te zijn is het de moeite waard om het uit te proberen.

Lees meer..

ESB

De cliënt leert om te gaan met emotionele spanning in lichaam en geest. De cliënt leert zelfbeheersing te verkrijgen of te behouden en te reageren in spanning opbouwende situaties op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Hierdoor wordt de kans op escalatie van situaties en schade op fysiek, geestelijk en materieel gebied verkleind.

Lees meer..

Meubelbewerking

Bij meubelbewerking leren we je hoe je meubels kunt repareren, opnieuw bekleden, verven en kunt pimpen. Je leert ook hoe je met apparaten als schuurmachine, boormachine en zaagmachine omgaat. Hoe hang je een kastje of schilderij op, komt ook aan bod.

Het pimpen van meubels is hot tegenwoordig en de mogelijkheden zijn talrijk.

Lees meer..

Mindfulness

Tijdens mindfull leven brengen we de aandacht naar het NU. De cliënten leren om zich niet vast te houden aan gedachten die negatief en beschadigend zijn en deze gedachten weg te laten surfen uit hun hoofd. De aandacht naar het NU waarbij opkomende gedachten er mogen zijn en weer losgelaten mogen worden. De sessies zullen ervoor zorgen dat het hoofd vrij wordt van onnodige stressvolle gedachten.

Lees meer..

Soundfulness

Sound-fulness is er op gericht om doormiddel van verschillende klanken de cliënt meer te leiden in een ontspannen lichaam. Hierbij word een leeg en rustig hoofd gestimuleerd door de rustgevende werking van sound-fulness. Er word gebruik gemaakt van verschillende attributen om een zee van klanken te creëren, dit stimuleert het lichaam wat voor 70-80% uit water bestaat om te ontspannen.

Lees meer..

WRAP

WRAP is een peersupport groep waarbinnen aandacht en waardering is voor wederzijds advies en ondersteuning van lotgenoten. 
Door middel van het WRAP-programma van 8 bijeenkomsten leer je jezelf, je valkuilen, je krachten en je noodzakelijke behoeften in kaart te brengen. Hierdoor geeft WRAP je handvaten waarmee je in staat bent zelf de regie te houden over je eigen leven.

Lees meer..

Vrijwilligers

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren en anderen een tweede kans te bieden, werken wij samen met vrijwilligers. Het uitvoeren van het werk zonder vrijwilligers is onmogelijk. Wij hebben dan ook veel aandacht voor deze belangrijke groep binnen onze organisatie.

Wat is onze doelstelling?

 • Uitval van jongvolwassenen binnen de gemeente Ede en omstreken terug te brengen, door te voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit, verslaving, isolement, verveling, agressie, depressie en geen toekomstperspectief meer hebben
 • Een bijdrage te leveren aan het herstel en de zelfredzaamheid van de cliënt
 • Jongvolwassenen met hoog-sensitiviteitsproblematiek ondersteunen bij acceptatie en ontwikkeling van hun gevoeligheid
 • Stimuleren tot maatschappelijke participatie.

Wat is onze visie?

‘Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg’.

Als jij verandering wenst, zul jij het anders aan moeten pakken en moet je dus in beweging komen.

Wat is onze aanpak?

In onze aanpak staat de cliënt centraal. Samen kijken we wat de cliënt nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en groeien. Daar waar jij ondersteuning nodig hebt zal bekeken worden wat er nodig is om jouw proces zo optimaal en snel als mogelijk is te laten verlopen. We maken een plan van aanpak en monitoren jouw vooruitgang. Jij gaat het doen, maar het hoeft niet alleen. Wij lopen naast je.

Wat is onze methode?

Jij bent goed zoals je bent, we pakken alleen veranderbaar gedrag aan. We helpen je te veranderen wat je kunt veranderen en te accepteren wat je niet kunt veranderen. We gaan samen met jou op zoek naar de gedachten en overtuigingen die jou beperken en weerhouden om je doelen te bereiken.  Wat is daar onder andere voor nodig en wat zetten wij daarvoor in.

 • aanleren van vaardigheden
 • Communiceren
 • Weerbaarheidstraining
 • Sociaal vaardigheden
 • Ontspanning
 • Sport
 • Praktische ondersteuning zoals strijken en knoop aan
 • liefdevolle en respectvolle begeleiding
 • Je mag zijn wie je bent.

Wat bieden wij?

Wij bieden jongvolwassenen een tweede kans om aan zichzelf te werken binnen een overzichtelijke, gezellige en veilige omgeving met als resultaat de afname van verveling, onrust, afname van uitzichtloosheid en toename van eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Binnen de dagbesteding worden er verschillende methodes gebruikt om complementaire zorg te geven. Samen met de hulpverlener kan er gekeken worden welke toepassing het beste bij een cliënt past. Bij El Arte de la Vida zetten we de volgende methodes in:

Daarnaast bieden wij ook reguliere methodes aan, zoals

 • Coaching/begeleiding gesprekken
 • Tekenles
 • Fotografie
 • Crea
 • Voedingsadvies (programma van 10 weken)
 • Sporten
 • Houtbewerking
 • Dans (zal starten in september 2018)
 • SOVAtraining (zal starten in september 2018).

Alle activiteiten die wij aanbieden zijn erop gericht om tot rust te komen, uit je hoofd te zijn, contact te maken met het lichaam, te ontdekken wat je draagkracht en draaglast is, wat jij wil en wat jij nodig hebt om een volgende stap te zetten.

Samenwerking

El Arte de la Vida kiest ervoor om, samen met andere organisaties, projecten of workshops uit te voeren. De organisaties moeten wel passen bij onze kernkwaliteiten. Onze drijfveer voor samenwerking is het beter kunnen beantwoorden van de vraag van onze cliënten.  Hierdoor is er een groter aanbod en meer kennis, Daarom blijven we gebruik maken van onze (sterke) positie in de stad, van ons brede netwerk en van de vele goede relaties die wij hebben.

Onze doelgroep

Jongvolwassenen van 20 t/m 30 jaar die snel overprikkeld raken, last hebben van concentratieproblemen, een verstoorde balans hebben tussen spanning en ontspanning, die kampen met een vol hoofd, ADHD-ADD hebben, lichte vorm van autisme en (lichte) psychiatrische/psychische problemen hebben. Verder is het belangrijk dat de cliënt zich wil inzetten om aan zichzelf te werken, affiniteit heeft met creativiteit of dit wil ontdekken en wil werken met de handen.

Openingstijden en dagen

De dagbesteding is geopend van dinsdag- tot vrijdagochtend van 09.30 tot 13.00 uur. Van 12.30 uur tot 13.00 uur sluiten we de ochtend af met een gezonde lunch.

De financiering

Vaak worden de kosten voor onze dienstverlening vergoed door de gemeente.

Het is belangrijk om vooraf duidelijk te hebben wat op jouw situatie van toepassing is, zodat je weet waar je aan toe bent. Boven de 18 jaar is de vergoeding afhankelijk van de verzekering of WMO. 

Aanmelding en procedure

Je kunt je aanmelden via het WMO-loket van de gemeente waar je woont. Zodra wij de aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met je op voor een intakegesprek. Heb je een PGB (Persoonsgebonden Budget) dan kan je rechtstreeks met ons contact opnemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

Dagbesteding bij El Arte de la Vida?