Gezinshuis El Arte de la Vida

Gezinshuisnieuw

Wat is een wooninitiatief/gezinshuis

Een plek waar jongeren die niet meer thuis of zelfstandig kunnen wonen, in een gezinssituatie wonen. Het doel van dit gezinshuis is om jongeren, binnen hun eigen mogelijkheden, te begeleiden naar een zelfstandige plek binnen onze samenleving. Een plek waar je wordt gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen. Dit in een veilige en sociale omgeving vol respect, humor en liefde.

Wooninitatief El Arte de la Vida is onderdeel van de groep El Arte de la Vida. Onder de knop ‘Home’ kunt u naar onze andere onderdelen navigeren.

Wij, John de Lange en Yvonne Makkenze, zijn een gezinshuis voor jongeren gestart in Ede in 2010. Het doel van dit gezinshuis is om jongeren, binnen hun eigen mogelijkheden, te begeleiden naar een zelfstandige plek binnen onze samenleving. Een plek waar je wordt gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen. Dit in een veilige en sociale omgeving vol respect en liefde. Een huis waar altijd steun en een luisterend oor is, maar waar ook regels zijn zodat je leert samenleven. Wij bieden structuur en dit is nodig om de stap naar een succesvol leven te maken. Leren keuzes te maken en dat keuzes consequenties hebben. Leren met warmte, liefde en respect om te gaan in een omgeving vol steun, humor en tal van mogelijkheden om je te ontplooien. Een huis waar wordt gestuurd op mogelijkheden en waar je leert sorry te zeggen en waar mensen trots op je zijn met hetgeen je bereikt binnen jouw mogelijkheden. Leren in respect met elkaar samen te leven, waar de band met ouders wordt gestimuleerd. Het is echter wel zo dat de bewoner bepaalt, zij zijn immers volwassen. Bij het El Arte de la Vida gezinshuis is ook een plaats voor crisisopvang of tijdelijke opvang. Op maat gemaakte aanpak per persoon, want iedereen is immers anders. Regels zijn er voor iedereen, maar de aanpak per persoon zal verschillend zijn. Een vader- en een moederfiguur die je een voorbeeld geven en die er altijd zijn. Regelmaat en structuur binnen een gezin waar naast liefde ook normen en waarden worden nagestreefd. Ergens bij horen en deel van uitmaken.