Visie

Visie El Arte de la Vida: Bescherm wooninitiatief


Wij hebben in het beschermd wooninitiatief aan de Stationsweg 31-33 in Ede, 11 vaste plekken, dus residentiële plekken beschikbaar. De vaste plekken worden ingevuld door jongeren tussen de 20 en de 30 jaar die bij ons blijven totdat zij zelfstandig op een andere plek kunnen wonen. De ervaring leert dat de trajecten gemiddeld 2 tot 4 jaar duren. Uiteraard kunnen er uitzonderingen voorkomen. Wanneer een jongere ons verlaat, is die plek weer vrij voor iemand anders, omdat je dit ruim van tevoren weet, kun je ook van tevoren de plek aanbieden om leegstand te voorkomen. Vooraf aan iedere vaste plaatsing doorlopen we een uitgebreide intakeprocedure. Het kiezen werkt 2 kanten op, de cliënt kiest voor ons en wij voor de cliënt, de klik moet er zijn. Wij zijn geen afkickkliniek, die expertise hebben we niet, maar we kunnen jongeren wel begeleiden naar gezonde(re) keuzes maken. Wij hebben geen tolerantiebeleid ten opzichte van drugs- en overmatig drankgebruik. Wanneer een jongere een actieve verslaving heeft, zullen wij die jongere niet opnemen in ons wooninitiatief. Wanneer een verslaving zich ontwikkelt, zullen we doorverwijzen naar instanties die expert zijn op dit gebied.

Wij bieden presentie, liefde, respect, veiligheid, regelmaat, structuur, bewustwording, eten, drinken en onderdak. De jongeren maken deel uit van een sociaal netwerk en leren (of kunnen dit continueren) zo sociaal in de maatschappij te staan. Wij zullen een jongere alleen laten gaan wanneer dit voor de jongere zelf beter is of wanneer door deze jongere de rest van het gezin in gevaar komt.

Visie El Arte de la Vida: Begeleid wonen


Wij bieden ook plaats aan 8 jongeren in dezelfde leeftijdscategorie als hierboven omschreven in de vorm van begeleid wonen. Deze vestiging bevindt zich op de Dorpsstraat 179 te Lunteren. Hier wonen cliënten zelfstandig en zorgen voor zichzelf. Tijdens kantoor uren is er iemand aanwezig. Voor noodgevallen is er altijd iemand bereikbaar.

We hebben weer vrije plekken beschikbaar!