Wooninitiatief

Mocht er een bepaalde vorm van woonbegeleiding nodig zijn is het mogelijk deze ons in te kopen op basis van ZIN, PGB of particulier.

We hebben 2 huizen waar 24 uurs begeleiding gewaarborgd wordt. Op deze locaties zijn dezelfde hoofdbegeleiders die hetzij alleen, hetzij samen 24-7 aanwezig zijn. Eén keer per maand hebben zij samen een weekend vrij waarvoor een vaste vervanger is aangesteld. Deze vervanger kan terugvallen op de vaste begeleiding van het andere huis in geval van directe nood.

Door deze manier van werken onderscheiden wij ons van andere woonbegeleiding waar meerdere mensen per dag werken waardoor er (volgens deelnemers dagbesteding, bewoners en oud deelnemers/bewoners) minder snel een vertrouwensband met de cliënten wordt opgebouwd. Patronen, gewoontes en gedachtes die zelfredzaamheid ondermijnen komen sneller aan het licht en worden eerder doorbroken. De diverse stadia naar zelfstandig wonen worden hier vanuit een gesimuleerde gezinssituatie begeleid en in een stappenplan uiteen gezet.

Beschut wonen en kamertraining kunnen onder dezelfde begeleiding elkaar opvolgen waardoor er tijd (geen overdracht en opbouw vertrouwensrelatie nodig) en geld uitgespaard wordt.