Wooninitiatief

El Arte de la Vida is opgericht door John de Lange – Makkenze  en Yvonne Makkenze – de Lange. Samen met hun fantastische team vol bijzondere mensen runnen zij El Arte de la Vida.

We bieden beschermd wonen, begeleid wonen en ambulante zorg. We hebben in totaal 3 huizen waarbij twee in Ede voor beschermd wonen en één in Lunteren voor begeleid wonen. Daarnaast is er een dagbestedingscentrum in Ede waarbij ook complementaire zorg wordt geleverd.

Aanmelden wooninitiatief
 

We willen graag jongeren helpen zichzelf met anderen te verbinden met als doel om balans in hun leven te krijgen en ze te begeleiden naar een zelfstandig leven in de maatschappij. Wij sturen op mogelijkheden en niet op beperkingen. Haal het beste uit jezelf!’

In onze werkwijze staan participatie, zelfregie en verbinding centraal. De woonbegeleiders werken toe naar een situatie waarin de bewoners uiteindelijk met een minimum aan begeleiding of geheel zelfstandig kunnen functioneren.

Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van achtergrond, verleden, opleiding, verstandelijk vermogen e.d. De jongere groeit zo toe naar een volwaardige deelname aan onze samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Door het opgroeien in El Arte de La Vida wordt het voor de jongere mogelijk om niet naast, maar in de maatschappij op te groeien. De gelijke kansen aanpak is zichtbaar zowel in het aannamebeleid van jongeren als in het personeelsbeleid, uiteraard met inachtneming van alle wettelijke randvoorwaarden in de zorg.

Mocht er een bepaalde vorm van woonbegeleiding nodig zijn is het mogelijk deze bij ons in te kopen op basis van ZIN, PGB of particulier. Onderaan deze pagina meer informatie over de mogelijkheden.

Onze diensten


Beschermd wonen

We hebben een beschermd wonen huis in Ede met 11 residentiële plekken waar 24 uur begeleiding aanwezig is.

Lees meer

Begeleid wonen

In Lunteren is een begeleid wonen huis waar men 24 uur per dag terug kan vallen op begeleiding op basis van bereikbaarheid.

Lees meer

Ambulante begeleiding

Onze ambulante begeleiding is gericht op herstel, op (her)ontdekken van je kracht en je passie.

Lees meer

Zorgvormen


Persoonsgebonden Budget (PGB)

PGB is de algemeen gebruikte afkorting voor Persoonsgebonden Budget. Als je in aanmerking komt voor een PGB ontvang je budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen bij een zorgverlener. Met het budget dat je krijgt regel je zelf de zorg, begeleiding of hulp die je nodig hebt en kun je kiezen uit meerdere zorgverleners. Je moet zelf op zoek naar een zorgverlener die goed bij je past en bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het PGB. Je krijgt dus meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheden.

Meer informatie over het PGB? Kijk dan op de website van Zorgwijzer.

Zorg in Natura?

Als je kiest voor zorg in natura dan contracteert de Gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. De zorgaanbieder bepaalt hoe je de zorg krijgt en regelt ook de administratie. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Voor langdurige zorg zijn er verschillende vormen van zorg in natura. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Gemeente waarin je woonachtig bent of het zorgkantoor.

Particulier zorg

Heb je geen indicatie ontvangen maar wil je wel een bepaalde manier van zorg ontvangen dan kun je ook particulier bij ons terecht. Voor meer informatie over particuliere zorg kun je direct contact met ons opnemen.

– Wij sturen op mogelijkheden en niet op beperkingen. Haal het beste uit jezelf –