Woonvormen

Mocht er een bepaalde vorm van woonbegeleiding nodig zijn is het mogelijk deze bij ons in te kopen op basis van ZIN, PGB of particulier.

Beschermd wonen
We hebben een beschermd wonen huis in Ede met 11 residentiële plekken waar 24 uur begeleiding aanwezig is. In dit wooninitiatief leef je in een groep. Structuur bestaat onder andere uit 3 maaltijden per dag die met elkaar gebruikt worden. Iedereen die hier woont heeft een dagbesteding, in welke vorm dan ook, gedurende de ochtenden. Drank- en drugsgebruik worden niet getolereerd. Verblijf varieert van 1 tot meerdere jaren.

Begeleid wonen
In Lunteren is een begeleid wonen huis waar men 24 uur per dag terug kan vallen op begeleiding op basis van bereikbaarheid. In deze setting met 6-10 plekken gaan we uit van een grote mate van zelfredzaamheid en is het verblijf 1 tot maximaal 2 jaar. Vanaf instroom is het hoofddoel om te vertrekken naar een zelfstandige plek. Mocht het nog nodig zijn kan dit met ambulante begeleiding. Vanaf de instroom zijn we met jou bezig om in kaart te brengen wat er nodig is om de stap naar zelfstandigheid te zetten.

Aanmelden