Disclaimer

Wooninitiatief El Arte de la Vida

Stationsweg 31 en 33

6711 PJ Ede 0318-843 853

Wooninitiatief El Arte de la Vida

Dorpsstraat 179 -183

6741 AG Lunteren  085 – 8 770 487

Dagbesteding El Arte de la Vida

Nieuwe Kazernelaan 2 D5

6711 JC Ede 06-2935 6000

****************************************************************************************************

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
El Arte de la Vida staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

****************************************************************************************************