Missie

Missie El Arte de la Vida, lees hieronder meer:

Je doet alles zelf, maar het hoeft niet alleen!’ 

Jongeren liefdevol opnemen binnen onze wooninitiatieven, respectievelijk beschermd wonen en begeleid wonen. De pijlers binnen deze woonvormen zijn structuur, vergroten van zelfredzaamheid, (leren) houden aan gemaakte afspraken en ondersteuning in het proces naar een zelfstandige plek binnen de maatschappij. Een plek waar jongeren en hun vrienden en familie warm onthaald worden, waar ze welkom zijn en waar men zich veilig kan voelen.

‘Sturen op mogelijkheden en niet op beperkingen. Haal het beste uit jezelf!’

Gezond en gelukkig leven, in de setting van een woongroep. Dit doen we door met een team van goed geschoolde mensen een setting te creëren waar jongeren geïnspireerd worden het beste uit zichzelf te halen, waar ze rust kunnen vinden en zich kunnen ontwikkelen. Waar je niet wordt afgerekend op wat je niet kan, maar waar we gaan sturen op de mogelijkheden die je hebt.

‘Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg.’

Als je iets anders wilt in je leven, zul jij in beweging moeten komen. Samen kijken wat voor gevoelens en patronen er zijn ontwikkeld en wat voor gedrag hierdoor is ontstaan. Werken aan veranderbaar gedrag en accepteren wat je niet kunt veranderen. Door de gevoelens en patronen bloot te leggen, kunnen er opnieuw keuzes gemaakt worden die ander gedrag ten gevolge hebben.

‘Samen op weg door samenwerking naar je eigen zelfstandige plek in de samenleving.’

Jongeren helpen te verbinden met zichzelf en met anderen met als doel om balans in hun leven te krijgen en ze te begeleiden naar een zelfstandig leven in de maatschappij.